El meu medi d’expressió artística és la ceràmica. He aprofundit en la tècnica del torn, que és la meva eina bàsica de treball, deixant-me portar per la pròpia espontaneïtat, partint sempre d’una visió positiva de les formes tradicionals i de l’entorn que m’envolta.